Rezumatul Proiectului

Proiectul de cercetare este realizat de catre o echipa de cercetatori in matematica aplicata in criptografie din: Universitatea din Craiova in colaborare cu o echipa de analiza calitativa si dezvoltare software din cadrul S.C. SIVECO S.A.

Acest grant raspunde domeniilor prioritare ale programului cadru HORIZON 2020, precum si planului strategic de dezvoltare a cercetarii stiintifice al Universitatii din Craiova.

Tema propusa: Plecand de la studiul fundamental al spatiilor particulare peste curbele eliptice nonsupersingulare si ecuatiilor eliptice asociate, realizat in cadrul proiectului PCCE 08/2010, se va realiza modelul matematic asociat unui sistem de criptare asimetric si se va crea un sistem de securizare informationala pentru transferurile de date intre sisteme de comunicatie. Acest lucru are in componenta dezvoltarea modelelor matematice incluzand demonstrarea validitatii lor, sisteme diferentiale de analiza si simularea a spatiilor, evidentierea sistemelor fundamentale din teoria ecuatiilor cu derivate partiale neomogene, degenerate, singulare, ecuatiilor eliptice nonsupersingulare. Bazat pe cele descrise vom realiza algoritmi si implementarea unui model experimental care are inclus protocolul de autentificare ierarhizata, stabilirea criptarii la nivel de sesiune si declaratia digitala pentru informatiile care sunt transferate/stocate. Modelul experimental are functionalitate pentru orice entitati care doresc autentificare ierarhizata, securizare la nivel de sesiune cu nivel de autentificare si clasificare superior semnarii digitale. Modelele matematice folosite sunt dezvoltari bazate pe studii matematice fundamentale proprii plecand de la standardele existente.

Subiectul abordat de proiect: Proiectul are ca baza de plecare rezultatele studiilor matematice fundamentale obtinute de partenerii din echipele de cercetare, din proiectele anterioare, unde a fost expusa modalitatea de obtinere a unor spatii particulare peste curbe eliptice nonsupersingulare si au fost studiate problemele la limita in acest domeniu, cu aplicatii interdisciplinare. Una din aceste directii este in securitatea informatiei, mai exact in domeniul criptografiei asimetrice cu aplicatii in sisteme de generatie urmatoare semnaturii digitale: declaratia digitala.


Tineri Cercetatori

Prin structura sa, proiectul pune baza pe dezvoltarea capacitatilor de cercetare a tinerilor precum si formarea lor in domeniile de maxima importanta ale matematicii teoretice si aplicate in domeniul securitatii informatiei. Indeplinirea acestui deziderat reiese din articolele descrise la rubrica rezultate, aceastea fiind acceptate in publicatii de circulatie internationala, cu factor de impact ISI.