Noutati


PROCEDURA OPERATIONALA DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR IN FACULTATEA DE STIINTE IN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID–19, IN ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

28/09/2021 15:13:12

Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii din Craiova, va incepe noul an universitar intr-un sistem mixt/hibrid, care sa permita optimizarea calitatii procesului de învatamant in conditiile asigurarii si respectarii recomandarilor la nivel national, a normelor de sanatate si siguranta sanitara,  pentru intreaga comunitate academica.

(1) In cadrul Facultatii de Stiinte, sub efectele pandemiei COVID-19, activitatile didactice se vor desfasura in sistem mixt (blended learning), combinand activitati la distanta (sincrone / on-line si asincrone / off-line) cu activitati in sala (on-site), conform Hotararii Consiliului Facultatii din data 28-Septembrie-2021.

(2) In cadrul Facultatii de Stiinte activitatile de predare/orele de curs se desfasoara exclusiv la distanta, in regim on-line, conform Hotararii Senatului UCv din data 24-Septembrie-2021.

(3) In cadrul Facultatii de Stiinte activitatile de laborator/lucrari practice/proiecte/seminar se vor desfasura on-site in proportie de 50% la fiecare disciplina, din a doua jumatate a semestrului I, sub rezerva ca daca situatia epidemiologica se agraveaza accelerat (numarul de contaminari creste exploziv) si nu mai pot fi asigurate conditiile de securitate sanitara in toate spatiile, activitatile didactice on-site vor fi comutate in sistem on-line.


STIINTE-Procedura-operationala-de-desfasurare-a-activitatilor-2021-2022